Bạn đang ở đây

Giá bán:
0 VNĐ

- Bột bả nội thất là vật liệu xử lý bề mặt dùng để làm nhẵn cho các bề mặt: Hồ xây, bê tông…có khả năng biến tính xi măng, tăng khả năng bám dính, chống rạn nứt. Sản phẩm bột bả cao cấp SVN 101 được thiết kế sử dụng đồng bộ với các dòng sản phẩm Sơn Việt Nam sẽ đem lại  hiệu quả cao hơn với chất lượng tốt và dễ thi công

Giá bán:
0 VNĐ

- Bột bả ngoại thất là vật liệu xử lý bề mặt dùng để làm nhẵn cho các bề mặt: Hồ xây, bê tông…có khả năng biến tính xi măng, tăng khả năng bám dính, chống rạn nứt. Sản phẩm bột bả cao cấp SVN 202 được thiết kế sử dụng đồng bộ với các dòng sản phẩm Sơn Việt Nam sẽ đem lại hiệu quả cao hơn với chất lượng tốt và dễ thi công.

Giá bán:
0 VNĐ

 - Bột bả chống thấm ngoại thất là vật liệu xử lý bề mặt dùng để làm nhẵn cho các bề mặt: Hồ xây, bê tông…có khả năng biến tính xi măng, tăng khả năng bám dính, chống rạn nứt. Sản phẩm bột bả cao cấp SVN 303 được thiết kế sử dụng đồng bộ với các dòng sản phẩm Sơn Việt Nam sẽ đem lại hiệu quả cao hơn với chất lượng tốt và dễ thi công